Program

Poniżej przedstawiamy program konferencji. Informujemy, że ostateczna wersja programu będzie dostępna wkrótce.

DOSTĘPNE BĘDZIE TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE NA JĘZYK POLSKI!

Cyfrowy łańcuch dostaw

Granice pomiędzy światem fizycznym i cyfrowym stają się coraz bardziej rozmyte. Tradycyjne rynki są obecnie definiowane na nowo, oczekiwania klientów wciąż się zmieniają, a sposób codziennego wykonywania naszej pracy ulega bardzo szybkim przekształceniom.  Firmy prowadzące działalność w dziedzinie łańcucha dostaw muszą obecnie skupić się na zapewnieniu efektywnej konwergencji swoich podstawowych umiejętności i ich połączeniu z nowymi, dopiero powstającymi strategiami cyfrowymi, aby nie tylko zapewnić sobie konkurencyjność, ale także dynamicznie rozwijać się w tej nowej epoce. Podczas Konferencji pokażemy, w jaki sposób firmy będące liderami w dziedzinie łańcucha dostaw łączą doświadczenia z przeszłości ze swoimi aspiracjami na przyszłość, aby zapewnić sobie długofalowy sukces na rynku.

Integracja i współpraca w dziedzinie łańcucha dostaw

Ciągłe zmiany w globalnej gospodarce stworzyły nowe możliwości dla profesjonalistów w dziedzinie łańcucha dostaw. Na przyszły sukces duży wpływ będą miały strategie, praktyki i procesy, które zostaną wprowadzone przez firmy w zakresie innowacyjności oraz zapewnienia doskonałości operacyjnej. Integracja i współpraca w dziedzinie łańcucha dostaw to globalna strategia działań w XXI wieku, mająca na celu zapewnienie sobie konkurencyjności.

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie może stanowić kluczowy czynnik dla rozwoju działalności firmy. Część konferencji będzie poświęcona właśnie tym zagadnieniom – najnowsze światowe trendy w zakresie technologii, a także wykorzystanie talentów i modeli biznesowych, które zapewnią zwiększenie znaczenia aspektów dotyczących zaopatrzenia w procesie rozwoju działalności biznesowej. Będziesz mieć okazję do wysłuchania opinii ekspertów z naszej branży i zainspirowania się działaniami innych firm, rozwijając równocześnie swoją regionalną sieć kontaktów w celu wymiany informacji i pomysłów jeszcze długo po zakończeniu konferencji.

Handel elektroniczny i handel fizyczny

Obecnie, wraz z rozwojem handlu elektronicznego oraz rosnącymi oczekiwaniami klientów, zapewnienie dostawy produktu zawsze, kiedy klient go oczekuje, wszędzie i w sposób zgodny z jego wymaganiami, to zadanie bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej. Wyzwanie polega na tym, w jaki sposób możemy wspólnie planować i realizować to zadanie, zarówno aby poprawić wrażenia klientów, jak i wyniki uzyskiwane z naszej działalności.

© Rada Specjalistów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw (CSCMP) 2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone. CSCMP i tag to znaki towarowe będące własnością CSCMP.

Witaj

Obecnie nie jest dostępna opcja rejestracji samodzielnej.

Jeżeli nadal chcesz się zarejestrować na kongres, skorzystaj z formularza kontaktowego i wyślij nam wiadomość.

W dniu kongresu przy wejściu będzie możliwość dodatkowej rejestracji.